OPS2007-ban-balita.jpg (34469 bytes)


Idineklara ni Aquino na pista opisyal ang Agosto 2 upang ipagdiwang ang 16th Charter Day ng Lungsod ng Kabankalan sa Negros Occidental
 
Idineklara ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang Agosto 2, natapat sa araw ng Biyernes bilang pista opisyal (special non-working day) sa Lungsod ng Kabankalan sa lalawigan ng Negros Occidental dahil sa pagsapit ng “16th Charter Day” ng lungsod.

Inilagda ng Pangulo ang deklarasyon sa pamamagitan ng Proklamasyon Blg. 622 na nilagdaan ni Kalihim Tagapagpaganap Paquito N. Ochoa, Jr. noong Hulyo 12 nang mabigyan ng lahat ng pagkakataon ang mga mamamayan ng Kabankalan na lubusang maipagdiwang nang angkop at madaluhan ang mga seremonya at programang idaraos sa nabanggit na araw.

Agosto 2, 1997 nang ideklara ng Pangulong Fidel V. Ramos ang pagiging lungsod ng bayan ng Kabankalan sa pamamagitan ng Batas ng Republika 8297. PND (js/zaf)

TOP


Kinilala ng Pangulo ang mahalagang ambag sa kaunlarang pambansa ng Association of Safety and Health Training Organizations ng Pilipinas
 
Binigyang halaga ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang Association of Safety and Health Training Organizations Of the Philipppines (ASHTOP) sa mga nagawa nito tungo sa laganap na kasaganaan ng bansa.

“Ang occupational safety ay mahalagang sangkap ng ating sama-samang saguting ibayo pang magkaisa ang mga pambayan at pribadong sektor. Sa liwanag ng mga pangyayaring ito, ang inyong pambihirang kakayahan ay nagdaragdag ng lakas sa pundasyong nailatag na namin upang makamtan ang laganap na kaunlaran,” wika ng Pangulo sa kanyang mensahe sa idaraos na 3rd ASHTOP National Congress.

Magdaraos ang ASHTOP ng dalawang araw na “3rd ASHTOP National Congress” na ang paksang diwa ay “Public & Private Partnership in Occupational Safety and Health” na idaraos sa Subic Bay Travelers Hotel sa Lungsod ng Olongapo Hulyo 25 at 26.

“Kaalinsabay ng inyong pagsusulong ng kalusugan at kaligtasan ng lakas-bisig na Pilipino, makatulong nawa kayo para makalikha pa ng higit na mabibisang resulta sa ating mga programa ng public-private partnership. Mag-ibayo pa sanang lalo ang malasakit ng inyong mga kasapi sa pagsasagawa ng mahahalagang hangaring ito,” dugtong ng Pangulo.

Nanawagan ang Pangulo sa kapisanan na tuwangan ang pamahalaan sa paglikha ng higit na magandang ugnayan tungo sa pagtutulungan ng ating mga istitusyon para mapabilis ang kaunlaran ng Pilipinas.

“Ang pagtitipon sana ninyong ito ay lalo pang magpasigla ng pagsisikap ninyong makatulong tungo sa matatag at walang hanggang laganap na kasaganaan,” sabi pa ng Pangulo. PND (js/zaf)

TOP


Suporta sa mga repormang ukol sa kaunlaran ang laman ng panukalang budget na P2.268 trilyong iniharap ng Pangulong Aquino sa Kongreso
 
Suporta sa mga programa at repormang gagawin ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang laman P2.268 trilyong panukalang budget para sa 2014 upang matupad ang hangaring malawakang kaunlaran ng bansa.

Ipinadala na ng Pangulo sa Kongreso ang nasabing panukalang pambansang budget na ang mahahalagang reporma ay kinabibilangan ng: Performance-Informed Budgeting,Tighter Budget Prioritization for Inclusive Development, Better Collaboration as the New Standard in Government, Enabling the Private Sector as Engine of Growth, Transparency at the Core of Effective Public Financial Management at Empowering the Citizenry Through the Budget.

“Para sa Panukalang Budget ng 2014, ilulunsad namin ang puspusang pagbabago sa paraan ng paghaharap ng Budget. Sa pamamagitan ng Performance-Informed Budget Structure (PIB), bawa’t piso ay inilalahad ngayon katambal ang resultang nais naming gawin,” sabi ng Pangulo sa 2014 Budget Message.

Dati-rati, ang taunang Budget ay samut-saring mga numerong mahirap unawain. Sa PIB ngayon, may bagong anyo ang Budget kung saan sa bawa’t piso ay kasama na ang magiging bunga, outputs at pakay na gawin ng ahensiya ng pamahalaang magsasakatuparan ng paglalaanan ng kani-kanilang mga budget.

Sa paghahanda sa Budget ng 2014, sinabi ng Pangulo na naglabas ang pamahalaan ng Budget Priorities Framework na nag-aatas sa lahat ng ahensiya na balangkasin ang kani-kanilang mga panukala, kasama ang mga uunahing programa ayon sa key result areas ng Aquino Social Contract.

“Tinutukoy rin ng Budget Priorities Framework ang geographic focus areas kung saan matatagpuan ang pinakadukhang mga tao at kung saan masusumpungan ang malalaking potensiyal. Inatasan namin ang mga kagawarang ito na hindi lamang unahing pagkagastahan ang mga programa at pook na ito, kundi pag-ibayuhin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga pook na ito para higit na maging kapakipakinabang,” dugtong ng Pangulo.

Binigyang diin ng Pangulo na ang desenyo ng Budget ay hindi ang nakagawian na kung saan ang mga ahensiya ay nag-aagawan para sa paghahatiang karampot na pambansang yaman. Sa tulong ng Program Budgeting Approach, ang mga ahensiya ng pamahalaan ay umahon sa kanilang mga lungga upang pag-isahin ang kanilang pagsisikap at magagamit sa dapat unahing mga programa.

“Sa pagsasakatuparan ng ating Social Contract, mahalagang siguruhin na nagbubukluran—hindi nagkakanya-kanya—ang bawa’t istitusyon ng ating pamahalaan,” wika pa ng Pangulo.

Tahasang sinabi ng Pangulo na hindi lamang ang paggugol ng gobyerno ang nagtutulak sa pagunlad. Dahil dito, binigyang diin niya na kailangang lumikha ang administrasyon ng tamang kapaligiran para yumabong ang pribadong sektor.

“Habang ginagampanan natin ang ating katungkulang likhain ang tamang kapaligirang kailangan para umunlad, dapat din namang gampanan ng pribadong sektor ang kanilang saguting maging makina ng kaunlarang pangkabuhayan,” paliwanag ng Pangulo.

Pakay ng Budget na panatilihin ang kapanatagan ng macroeconomic, isulong ang masinop na proseso sa pagnenegosyo at mamuhunan sa kailangan ng kapakanang pambayang tulad ng mga imprastraktura.

Pag-alinsunod sa Public Financial Management Reform Roadmap, hahakbang na ang pamahalaan patungo sa Budget-as-Release Document Regime sa 2014.

“Noong isang taon, inihayag namin ang hakbang tungo sa Budget-as-Release Document Regime sa pamamagitan ng Budget ng 2014. Isusulong ng rehimeng ito ang matataya at mabilis na paglalabas ng budget, gayundin ang pagpapatupad nito, yamang ang mga budget ng ahensiya—maliban sa mga kailangan muna ang prior clearance, na ilalagay sa isang listahang negatibo—ay ituturing nang nailabas sa sandaling mapagtibay ang Budget,” paglilinaw pa ng Pangulong Aquino.

Sa pagbalangkas ng Budget ng 2014, pinalawak ng pamahalaan ang mekanismo para sa makabuluhang paglahok ng taong bayan sa proseso ng pagba-budget.

“Sinimulan namin ang proseso ng Budget Partnership Agreements bsa pagitan ng mga ahensiya ng pamahalaan, mga korporasyon at civil society organizations at sinubok namin ito nang balangkasin ang Budget ng 2012. Sa prosesong ito, ang mga ahensiya ng pamahalaan at ang mga kabalikat na civil society organizations ay pumasok sa isang pormal na partnership o pagtutulungan upang rebisahin ang mga budget, mga programa at mga proyekto ng mga ahensiya, gayundin ang pagbalngkas ng kanilang mga panukalang budget para sa susunod na taon,” dugtong pa ng Pangulo. PND (js/zaf)

TOP


Nangako ang gobyerno na sasangguniin ang taong bayan sa panukalang pagtataas ng pamasahe sa LRT at MRT
 
Tiniyak ng Malacanang Miyerkoles na hayagan at totohanang pagsangguni sa taong bayan ang gagawin bago itaas ng pamahalaan ang pamasahe sa Metro Rail Transit (MRT) at Light Rail Transit (LRT) gaya nang sinabi ng Pangulong Benigno S. Aquino III sa Ulat sa Bayan Lunes.

“Opo, makatitiyak kayong lantaran, totohanang pagsngguni sa taong bayan ang gagawin. Ipaaalam sa lahat, lalo na sa taong bayan at stakeholders. Ito ay isang malayang konsultasyon,” wika ng Tagapagsalita ng Pangulo Edwin Lacierda sa pulong-balitaan sa Malacanang Miyerkoles.

“Kasalukuyan nang pinag-aaralan ng Kagawaran ng Trasportasyon at Komunikasyon tulad nang sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA ang tungkol sa pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT,” paliwanag pa ni Lacierda.

“Inisa-isa ng Pangulo ang mga dahilan kung bakit kailangang itaas ang pamasahe sa MRT at LRT na nagpapabigat na lubha sa kalagayan ng pananalapi ng bansa at sa kakayahan ng mga nangangasiwa ng MRT at LRT na pagkalooban nang higit na mahusay na serbisyo ang madla na sumasakay rito,” dugtong ni Lacierda.

Sa kanyang Ulat sa Bayan Lunes sa Batasang Pambansa, pinilantik ng Pangulo ang mga dating pinuno sa pagbalam sa pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT na ang napipinsala ay ang kapakanang pangmadla.

Ang gastos ng LRT sa isang pasahero ay P40, nguni’t ang ibinabayad lamang ng pasahero ay P15 kaya sagot ng pamahalaan ang P25 sa bawa’t pasahero.

Sa MRT naman, P60 ang gugol sa bawa’t pasahero na ang ibinabayad lamang ay P15 kaya ang MRT ang nagbabayad ng P45 na karagdagang dapat bayaran ng bawa’t pasahero.

“Nasa Mindanao o sa Kabisayaan ka man na ni minsan ay hindi nakatuntong sa LRT o MRT, kasama ka sa pumapasan sa pamasahe nila,” pahayag pa ng Pangulong Aquino.

Ibinigay pa ng mga dating pinuno ang commercial development rights para sa LRT o MRT kaya kung may anunsiyo rito na maaari sanang magamit ang kikitain sa operasyon ng LRT o MRT, sa mga nakakuha ng “rights” ito napupunta, hindi sa LRT o MRT.

“Ang puwede sanang pagkunan ng pantustos sa maintenance at operasyon, nawala pa,” sabi ng Pangulo.

“Siguro naman po, makatuwirang ilapit man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus ang pasahe ng MRT at LRT, upang maituon ang subsidiya sa iba pang serbisyong panlipunan,” wika ng Pangulo. PND (as/zaf)

TOP


Malusog ang Pangulong Aquino, ayon sa opisyal
 
Malusog na malusog ang Pangulong Benigno S. Aquino III at walang dapat ikabahala ang madla, alinsunod sa Tagapagsalita ng Pangulo Edwin Lacierda Miyerkoles.

Dahil sa manaka-nakang pag-ubo ng Pangulo habang matagal na nagtatalumpati ng kanyang Ulat sa Bayan sa Kongreso noong Lunes, pinayuhan ng Philippine Medical Association na dapat sumailalim ang Punong Tagapagpaganap sa isang full executive check-up.

Binigyang diin ni Lacierda na walang dapat ikabahala sa kalusugan ng Pangulo at lubos niyang magagampanan ang mga tungkulin bilang Punong Tagapagpaganap.

“Nasa mabuting kalagayan ang Pangulo. Malusog siya. Sa haba ng pagsasalita niya, walamg patid na talumpati, siiguro naman kahit sino ay masasamid o mauubo nang kaunti,” dugtong ni Lacierda sa pulong-balitaan sa Malacanang Miyerkoles.

Gayunman, iginigiit ng mga duktor na dapat na laging malusog na malusog ang Pangulo sa pagharap niya sa napakaraming mga gawain kaya halos hindi na siya napapahinga. Habang nagtatalumpati ang Pangulo sa Batasang Pambansa noong Lunes manaka-naka siyang naubo dahil sa panunuyo mandin ng lalamunan dahil kulang-kulang na dalawang oras ang kanyang Ulat sa Bayan.

Idinugtong ng mga manggagamot na dahil may 50 taon na ang Pangulo at naninigarilyo, kaya dapat itong sumailalim sa executive checkup na isang puspusang eksaminasyong ginagawa ng mahuhusay na manggagamot. PND (as/zaf)

TOP