OPS2007-ban-balita.jpg (34469 bytes)


Suportado ng mga Pilipino sa Cambodia ang Pangulong Aquino, sabi ng Embahador ng Pilipinas sa Cambodia
 
PHNOM PENH, Cambodia—Puspusan ang supporta sa Pangulong Benigno S. Aquino III ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Cambodia dahil sa mga isinusulong na reporma at digma laban sa katiwalian, sabi ni Embahador Noe Wong ng Pilipinas dito.

“Hinahangaan ng mga Pilipino rito ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Aquino, lalo na ang totohanang pagbaka niya sa katiwalian, gayundin sa pagsisikap na mapabuti ang ekonomya ng bansa. Tiwalang-tiwala ako sa bagay na ito,” wika ni Wong sa panayam ng Radio-TV Malacanang (RTVM) sa panayam sa Embahadang Pilipino rito Huwebes.

“Mainam ang hanapbuhay ng mga Pilipino rito,” sabi pa ni Wong. “Karamihan sa kanila ay sa pagawaan ng damit namamasukan, gayundin sa mga paaralan. Ang mga propesyonal na narito ay mga guro, inhinyero at consultants. Nasa pagitan ng 700 hanggang 800 ang mga propesyonal dito na nakalalamang sa iba dahil sa husay nila sa Ingles.”

Sinabi ng Embahador na ang iba ay sa mga otel at restawran nagtatrabaho, gayundin sa mga kasino at bahay-sugalan, bukod pa sa mga nasa missionary organizations, civil society organizations at non-government organizations.

“Kaya ipinagkakapuri namin na higit na mabuti ang kalagayan ng mga Pilipino rito,” dagdag pa ni Wong.

Idinagdag ni Wong na 3,497 Pilipino ang mga Pilipinong nakarehistro sa konsulado o sa Embahadang Pilipino. Kung isasama ang mga walang dokumento, maaaring umabot ang bilang sa pagitan ng 5,000 hanggang 6,0000, ayon sa Embahador.

Nakatakdang dumating dito ang Pangulong Aquino sa Sabado upang dumalo sa 21st Association of Southeast Asian Nations Summit and Other Related Summits. Ang pulong ng mga lider ng bansa ay gaganapin mula Nobyembre 18-20. PND

TOP


Lalagdaan ng Pilipinas at Cambodia ang kasunduan upang sagkaan ang transnational crime at terorismo
 
PHNOM PENH, Cambodia—Lalagdaan ng Pilipinas at ng Cambodia ang kasunduan upang sugpuin ang transnational crime at terorismo, sabi ni Embahador Noe Wong ng Pilipinas sa Cambodia Huwebes.

Sinabi ni Embahador Wong sa panayam ng Radio-TV Malacanang Huwebes na tapos nang suriin ng Pilipinas at Cambodia ang balangkas ng Memorandum of Agreement on Combating Transnational Crime and Terrorism at nakahanda na ang dalawang bansa para lagdaan ito pagkatapos ng idaraos ditong 21st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit.

“Nasuri na at sang-ayon kapuwa ang Pilipinas at Cambodia sa kasunduan at ang kailangan na lamang ay lagdaan ang MOA.” Sabi ni Embahador Wong.

Habang pinag-uusapan ng dalawang bansa kung saan idaraos ang lagdaan—dito ba sa Phnom Penh o sa Maynila, sinabi ni Wong na malamang sa Disyembre ng taong ito o sa unang kuwarter ng 2013 malagdaan.

Sinabi pa ng Embahador ng Pilipinas na nagpahayag ng pagkatig ang Cambodia sa Pilipinas idaos ang lagdaan ng MOA.

Nagsisikap kapuwa ang Pilipinas at Cambodia na mapabuti pang lalo ang maganda nang pagsasamahan ng dalawang bansa, lalo na sa pamamagitan ng Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC). Sa ilalim ng JCBC, rerebisahing lahat ng dalawang bansa ang mga kasunduang nalagdaan nang nakaraang mga taon upang alamin ang ginawang pagpapatupad sa mga ito.

Kabilang dito ang pagsisikap na sugpuin ang transnational crimes at ang terorismo sa kani-kanilang teritoryo.

Magtutulungan ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas at ang Pambansang Pulisya ng Cambodia kapag nalagdaan na ang MOA sa pagsugpo sa transnational crime at terorismo.

Malaking suliranin ng Asya at Africa ang mga “organized crime rings.” Sangkot ang mga ito sa prostitusyon at human and drug traffricking, gayundin sa pornograpiya, financial scams, computer crimes, genocide at terorismo.

Karamihan sa mga organisadong mga gangster ay may mga kasapakat sa Timog Korea, Thailand, Pilipinas, Cambodia , Laos at Biyetnam.

Idinagdag ni Wong na bukod sa pagbaka sa krimen at terorismo, ang Pilipinas at Cambodia ay nagtutulungan din para mag-ibayo ang ugnayan nila sa kalinangan, pagsasaka at eduksasyon

Nakatakdang dumating ang Pangulong Benigno S. Aquino III dito Sabado upang kasama ng iba pang lider ng ASEAN ay dumalo sa ASEAN Summit and Other Related Summits. PND

TOP


Malaki ang nagawa ng ASEAN sa 2012, ayon kay Embahador Wong
 
PHNOM PENH, Cambodia—Malaki ang nagawa ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa pagtatamo ng pampurok na kapanatagan at ibayong pagtutulungan sa kabila ng ilang balakid na kinaharap nito, lalo na sa isyu ng West Philippine Sea, ayon sa Embahador ng Pilipinas sa Cambodia.

Sa panayam ng Radio-TV Malacanang kay Embahador Noe Wong Huwebes, sinabi niya na malaki ang nagawa ng ASEAN tungo sa hangaring maging iisang komunidad sa 2015.

“Nagkaroon ng ilang isyu, subali’t sa kabuuan, masasabi kong malaki ang nagagawa natin tungo sa hangaring maging iisang komunidad. Ang ilang isyung kinaharap ay bahagi lamang ng maraming mga isyung isasaalang-alang natin,’ wika ni Embahador Wong.

Sa kabila ng ilang sagabal, sabi ni Embahador Wong, ang ASEAN, bilang pampurok na samahan, ay malaki ang nagawa sa larangan ng karapatang pantao, ugnayan, turismo, kultura, disaster risk management, connectivity, pandemics at marami pang ibang bagay.

“Sa kabuuan, masasabi kong ang ASEAN, sino man ang tagapangulo, ay laging nakatuon sa hangaring maitatag ang iisang komunidad sa 2015,” sabi ni Wong.

Ang ASEAN bilang samahan ay malaki na ang nagawa sa tatlong haligi ng komunidad ng ASEAN na kinabibilangan ng kapanatagang pampulitika ng komunidad, komunidad na pang-kabuhayan at komunidad na panlipunan-pangkalinangan, paliwanag ni Wong. Ang Cambodia na siyang tagapangulo sa taong ito ay “Isang Komunidad, Isang Patutunguhan” ang paksang-diwang ginamit.

Idinugtong ni Wong na ang tagumpay ng Cambodia bilang tagapangulo sa taong ito ay kasing kahulugan ng tagumpay ng bawa’t kasaping bansa ng ASEAN.

Sinabi pa ni Wong na ang ASEAN ay isa sa panulukang bato ng patakarang panlabas ng Pilipinas at masigasig ang magiging paglahok ng Pilipinas sa ano mang bagay na tungo sa katuparan ng iisang pamayanang ASEAN sa 2015.

Nakatakdang dumating dito ang Pangulong Benigno S. Aquino III sa Cambodia Sabado para kasama ng iba pang lider ng ASEAN ay daluhan ang 21st ASEAN Summit. Inaasahan ding makakapulong ng iba pang lider ng ASEAN ang kanilang dialogue partners sa summit na ito. PND

TOP


Pagpapatibay sa Reproductive Health Bill, sabi ng Malacanang, makatutulong para matamo ang pakay ng Millennium Development Goals
 
Makatutulong sa Pilipinas ang pagpapatibay sa Reproductive Health Bill upang matamo ang mga nauukol sa kalusugan na pakay ng Millennium Development Goals (MDG), ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte.

Inihayag ito sa pulong-balitaan sa Malacanang Biyernes, sinabi ni Valte matapos mabalita na nanawagan sa Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan ang limang pinakamalaking samahan ng mga negosyante na “huwag nang antalahin ang pagpapatibay sa panukalang batas na 'Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population and Development Act ng 2011,' na nakasaad sa House Bill 4244 at Senate Bill 2865.

Sa pinaglakip na pahayag sinabi ng Employers Confederation of the Philippines (ECOP), Financial Executives Institute of the Philippines (FINEX), Makati Business Club (MBC), Management Association of the Philippines (MAP) at Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) na “naninindigan sila na dapat hikayatin ng pamahalaan ang responsible parenthood at isulong ang pagpaplano ng pamilya bilang tuwirang istratehiya upang mabawasan ang pagdarahop at mapangalagaan ang kalusugan ng ina at mga bata.”

Sinabi ni Valte na bahala ang mga kinatawan kung paano ang gagawin nila sa hinihinging ito ng malalaking kompanya na nagkaisang itaguyod ang RH bill nang hingan ng kuru-kuro tungkol sa magkasanib na pahayag ng mga samahanng negosyante.

Habang nagkakaisa ang iba-ibang grupo sa pagbibigay-diin sa halaga ng pagpapatibay sa RH bill upang matulungan ang pamahalaan na mabawasan ang karalitaan at maragdagan ang GDP (Gross Domestic Product), binigyang diin ni Valte na mahalaga ang panukalang batas na ito upang magawa ng Pilipinas ang mga pakay na may kaugnayan sa kalusugan sa Millennium Development Goals na tulad ng pangangalaga sa kalusugan ng mga ina at maiwasan ang pagkamatay ng mga sanggol. PND

TOP


Mahalagang ginagampanan ng Pilipinas at iba pang emerging markets sa pag-unlad ng daigdig, binigyang diin ng IMF Managing Director
 
Ang mahalagang papel na ginagampanan ng Pilipinas at ng iba pang sumisibol na merkado sa rehiyong Asya-Pasipiko sa pandaigdig na pagsulong na naging daan ng pagiging matatag ng mga ekonomya sa dakong ito ng mundo ang binigyang diin ni Christine Lagarde, Tagapa-mahalang Direktor ng International Monetary Fund sa pulong-balitaan sa Malacanang Biyernes.

Si Lagarde na dalawang araw na panauhin ng Pilipinas ay dumalo sa pulong-balitaan at sinabi sa mga reporter na ang mahalagang papel na ito ay magagamit at masusuri ng iba pang ekonomya upang gawin din sa kanila para mapatatag ang kabuhayan nila sa panahong ito ng krisis sa kabuhayan na nagaganap sa daigdig.

“Ang paangat na bansang Asyano na tulad ng Pilipinas ay mahalaga ang ginampanan sa nakaraang ilang taon. Kung susuriin ninyo ang naging ambag nila sa pandaigdig na pagsulong, napakahalaga nito, lalo na sa mga mahihirap na taon na katatapos nating maranasan,” sabi pa ni Lagarde.

“Ikalawa, ang mga bansang dumanas ng krisis, lalo na ang Asya-Pasipiko, ay tiyak na makapagtuturo ng leksiyon at magagamit ang kanilang karanasan kung paano makaaahon sa krisis,” dugtong pa ng Tagapamahalang Direktor ng IMF.

Binigyang diin niya na ang Pilipinas, sa kabila ng daluyong na umiinog sa daigdig na naging daan para bumagsak ang ekonomya ng higit na malalaking bansa, ay nakapagtala pa ng positibong pagsulong sa nakalipas na dalawang taon .

Sinabi ni Lagarde na ang administrasyon ng Pangulong Benigno S. Aquino III at ang mga ginawang reporma sa pananalapi sa nagdaang dalawang taon ang pangunahing dahilan kaya naging masigla ang paglago ng ekonomya na naranasan ng bansa.

“Ito ay walang alinlangang dahil sa napakahusay na patakarang isinagawa kapuwa ng Kalihim ng Pananalapi at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, at sa pinagsanib na matatag na patakaran sa pananalapi, gayundin sa sound monetary policy,” ayon pa kay Lagarde.

Nagtitiwala ang Pangulong Aquino na matatamo ng Pilipinas ang growth target nito na nasa pagitan ng 5 at 6 na porsiyento sa taong kasalukuyan, 6 at 7 porsiyento sa 2013, at 7 porsi-yento man lamang sa mga susunod na taon. PND

TOP